FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


ENERGOPLUS Sp. z o.o.
Baranowo ul. Nowina 2A
62-081 Przeźmierowo
tel./fax: +48 61 840 12 42
Zarząd Energoplus Sp. z o.o.:

Prezes: Marek GRYNIA
Wiceprezes: Leszek Przybylski
Wiceprezes: Maciej Młynowski
Wiceprezes: Roman Bendun

Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000079416
w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 309.350,00 zł
Spółka Energoplus powstała w 1998 roku wydzielając się ze struktur Energetyki Poznańskiej S.A. (obecnie ENEA S.A.).

    Głównym obszarem naszej działalności jest współpraca z dużymi firmami sektora energetycznego w zakresie:
  • rozliczeń zużycia nośników energii
  • windykacji zaległych należności
  • wykrywania nielegalnego poboru nośników energii
  • usług technicznych, m.in. wymiany liczników, oplombowań, odbiorów, itp.
Copyright © 2007, Energoplus Sp. z o.o.